Volný čas

Jarní procházka , například po úzkokolejce

Volný čas

Jaro se blíží, je již téměř tady, všichni se na ně velice těšíme. Zahrádkáři, cyklisté, sportovci, včelaři. A zajímavé je, že každý podle svého – už, už by ten svůj oblíbený koníček popostrčil kupředu. Zahrádkáři již trhají trávu nebo kytky div ne ze záhonu, my včelaři – přiznávám se, už také přešlapujeme u česna úlu a včelky taháme…

16.3.2016 Celý článek

Pozvánka na procházku v přírodě

Volný čas

Aneb stručné seznámení s přírodní rezervací „Bílá voda“, nacházející se na území lesní správy Černá Hora, revíru Holštejn.   Přírodní rezervace se nachází na severovýchodním okraji Moravského krasu a je součásti I. zóny CHKO (chráněná krajinná oblast). Celková rozloha je 30,588 ha. Většinu rozlohy 25,3063 ha tvoří lesní pozemky, zbytek vodní plochy a trvalé travní porosty. Středem rezervace…

15.3.2016 Celý článek

Naučná stezka Javořinská

Volný čas

Naučná stezka Javořinská představuje přírodovědné a historické zajímavosti regionu pod nejvyšším vrcholem Bílých Karpat, Velkou Javořinou (976 m n. m.).   Trasa vede převážně po místních a zpevněných účelových komunikacích a je vhodná pro pěší i cyklisty. Je dlouhá 23 km a je možné ji rozdělit do tří tras podle náročnosti. Na 14-ti informačních tabulích se seznámíte s etnografickou oblastí Horňácko, jejími…

17.12.2015 Celý článek

Emin zámek

Volný čas

Menší zámeček Emmahof čili Emin se nachází na samotě uprostřed lesa přibližně 2 km západně od Hrušovan nad Jevišovkou. Byl postaven v roce 1882 majitelkou panství Hrušovany Annou z Hardeggu a o dva roky později jej převzala dcera Emanuela. Ke komplexu patřil i cukrovar uvedený do provozu roku 1851. V roce 1874 se Emanuela provdala za Eduarda Khuen – Belasiho, který byl…

20.11.2015 Celý článek

Procházka údolím Oslavy

Volný čas

Dovolte, abych vás pozval na krásnou podzimní procházku podél pravého břehu řeky Oslavy, kde vás doslova okouzlí mnoho zajímavých zastávek. Řeka Oslava rozděluje svým tokem revír Náměšť na dvě poloviny. Oba její břehy jsou zahrnuty v přírodní rezervaci Údolí Oslavy a Chvojnice. Jedná se o kaňonovité údolí, které patří vůbec k nejcennějším u nás.   Dnes bychom se vydali po…

13.11.2015 Celý článek

Obnova Jindřichovy lávky

Volný čas

Nejvýznamnějším a zároveň posledním majitelem Náměšťského panství, které dnes spadá pod Lesní správu Náměšť nad Oslavou, LHC Náměšť nad Oslavou, byl rod Haugwitzů. Ze svého zámku v Náměšti nad Oslavou často zajížděli na lovecký zámeček na Vlčím kopci. Při cestě na tento lovecký zámeček, používaný převážně k podzimním lovům šlechty na černou zvěř v přilehlé oboře, bylo zapotřebí překonat…

28.5.2015 Celý článek

Historie šla proti proudu Besénku – aneb co od silnice neuvidíte

Volný čas

Chci Vás pozvat na Lesní správu Černá Hora, na výlet po trase, která tvoří hranice revírů Sýkoř a Bedřichov a končí na revíru Lysice. Cestou Vás provede malý potok jménem Besének.   Besének pramení v lesním komplexu revíru Lysice mezi obcemi Bedřichov a Černovice. Má dva prameny vzájemně vzdálené 700 m ve výšce 670 m n. m. Teče přibližně na jih…

26.3.2015 Celý článek

Tajemná jeskyně Pekárna

Volný čas

Část území lesní správy Bučovice, LHC Račice, leží v chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Místní krasové území je pro svoji atraktivnost od nepaměti hojně navštěvované. Nejvýraznějším krasovým útvarem jeho jižní části je údolí Říčky s řadou jeskyní, z nichž nejlépe dostupná je jeskyně Pekárna.   Vchod do jeskyně je nepřehlédnutelný, pyšní se šířkou 23 m a výškou 6 m. Jeskyně je…

30.1.2015 Celý článek

Vodní nádrž Dohnalík

Volný čas

Vodní nádrž Dohnalík patří svoji rozlohou pouhých 0,064 ha k nejmenším vodním dílům na území a v péči pracovníků Lesní správy Bučovice.   Vznikla těsně pod pramenem potůčku Radlovec v katastru Kloboučky asi 6 km jižně od Bučovic. Vodohospodářský význam je ryze retenční a ještě díky svým 520 m3 objemu spíše symbolický. Nádrž je ekologicky stabilním prvkem v krajině a umožňuje život a rozvoj…

11.7.2014 Celý článek

Jarní zastavení na Kraví Hoře

Volný čas

Zřícenina hradu Kraví Hora stojí na zalesněném skalnatém ostrohu nad soutokem řek Oslavy a Chvojince. Právě na tomto místě vytvořily Lesy ČR odpočinkové místo s informační tabulí popisující historii hradu a lesy v okolí, které jsou součástí Přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojince. Celá akce byla financována z Programu 2020, který je určený k podpoře veřejně prospěšných funkcí lesa.   Hrad byl…

14.4.2014 Celý článek