Volný čas

Mlýn na ponorné řece

Volný čas

Název dnešního tipu na výlet jsem si vypůjčila od spisovatele, inženýra-geodeta Alfréda Technika. Jmenuje se tak jeho balada, jejíž děj se odehrává právě tam, kam Vás chci pozvat. Přečtěte si knihu a vydejte se po stopách jejich hrdinů.   Na jih od vesničky Holštejn v Moravském krasu, střeženo zříceninou stejnojmenného hradu loupeživého rytíře Hartmanna, leží od věků…

12.9.2013 Celý článek

Arboretum u Hradce Králové

Volný čas

Nevíte, kam na vycházku z Hradce nebo na výlet z Pardubic? Přijďte se podívat do revíru Vysoká, který je jedním z dvanácti revírů Lesní správy Choceň, na nově vznikající Arboretum lesních dřevin mírného pásma.   Není to arboretu v pravém slova smyslu, jelikož se jedná o skupinové výsadby jednotlivých druhů lesních dřevin (taxonů) a nikoliv o výsadby solitérních jedinců, jak je běžné…

9.9.2013 Celý článek

Naučná stezka na Nový Světlov

Volný čas

Lesní správa Luhačovice vybudovala v podhůří Bílých Karpat v rámci Programu 2020 naučnou stezku z Bojkovic ke gotickému zámku Nový Světlov. Naučná stezka nese název Bojkovice – Světlov a byla vybudována výhradně z prostředků státního podniku Lesy České republiky.   Stezka spojuje centrum města Bojkovic s dominantou východního Slovácka – zámkem Nový Světlov. Zámek pochází z 15. století a nechali ho postavit Landštejnové…

5.8.2013 Celý článek

Vodní nádrž Skavsko

Volný čas

Při vstupu na území Lesní správy Bučovice z východního směru od Kroměříže narazíte na Vodní nádrž Skavsko. Nachází se asi 2 km od obce Morkovice – Slížany v nadmořské výšce 333 metrů. Při jízdě po silnici III. třídy na Litenčice spatříte její vodní plochu o rozloze 0,72 h v malém údolí vpravo.   Účelem tohoto vodního díla je akumulace vody ze…

15.7.2013 Celý článek

Kloubovka

Volný čas

Zveme Vás na báječný výlet, při kterém poznáte mystérium okolí Nepomucka, výlet nejen pro obdivovatele tajemna k léčivému prameni Kloubovka v Kotouni. Tento pramen se nachází cca 8 km od Nepomuka (okr.Plzeň – jih) ve směru na Horažďovice. Přístup je možný buď delší trasou z obce Oselce (cca 1 km) nebo kratší z obce Kotouň (cca 500 m). Kloubovka pramení na…

21.6.2013 Celý článek

Voda a kámen v revíru Nový Dvůr

Volný čas

Hustě zalesněné území o ploše přibližně 2000 hektarů nacházející se v okolí Nového Dvora u Žihle spadá do okresu Plzeň sever. Vodních a kamenných krás zde není málo. Většinu území pokrývají jehličnaté lesy s dominancí smrku, a tak by se zprvu mohlo zdát, že vodní a kamenné prvky jsou skryty před zraky lidí, jako kdyby ukrývaly svá tajemství…   Voda zde má…

14.6.2013 Celý článek

Procházka z Hlubokých Mašůvek do Plavče

Volný čas

Obec Hluboké Mašůvky se nachází severně od Znojma, směrem na Jevišovice. Je tu také poutní místo, a sice necelých 200 m od zastávky autobusu, za kostelem. Na Křížové cestě jsou pak umístěny pamětní obrázky s mnoha dalšími poutními místy. Někteří pamětníci dob základní vojenské služby u pohraniční stráže zajisté ocení připomínku na kopec Lomec u Libějovic. Přijďte se projít údolím…

17.5.2013 Celý článek

Na Vařákových pasekách rozkvetl šafrán bělokvětý

Volný čas

Po roztátí vysoké sněhové pokrývky v polovině dubna rozkvetly v lokalitě Vařákových pasek šafrány bělokvěté. Šafrán bělokvětý potřebuje speciální péči, které je mu dopřáno právě na Vařákových pasekách v oddělené části horské pastviny na okraji lesního pozemku. Český svaz ochránců přírody začal pečovat o tuto lokalitu za dotační podpory Lesů České republiky, s. p..   Po mnohaleté vzájemné spolupráci…

23.4.2013 Celý článek

Přírodní rezervace Toulovcovy Maštale

Volný čas

Přírodní rezervace Maštale byla zřízena v roce 1992 a 1993. Zaujímá území v povodí horního toku Novohradky na rozmezí České tabule a Českomoravské vrchoviny.   Oblast má charakter zvlněného reliéfu, ukloněného k severu. Chráněný přírodní výtvor o rozloze 1083 ha se nachází mezi obcemi Budislav, Proseč a Bor. Skály jsou tvořeny svrchnokřídovými pískovci mořského původů. V důsledku větrné a vodní eroze došlo k vytvoření hluboko…

18.3.2013 Celý článek

Výlet plný bledulí

Volný čas

Je březen, počátek jara. U nás, na Lesní správě Černá Hora, jaro začíná, když kvetou bledule. V hojném množství se vyskytují hned na dvou lokalitách.   V Údolí Chlébského potoka, což je zároveň místopisné určení i název přírodní památky, rostou bledule v podhorském potočním luhu bystřinného toku v nadmořské výšce kolem 500 m. V březnu se zde pod ještě holými olšemi a jasany…

17.3.2013 Celý článek