Lesy ČR vypisují termín kvalifikačních zkoušek

na obor: 41-079-E (obsluha motorové pily) 

od 8 hodin