Vyhlášené soutěže

Zveřejněna nová výzva k předkládání nabídek na řešení výzkumného projektu!

Mimořádný termín leden 2020


Termín pro podání nabídek je do 3. 2. 2020, 15.00 hod.


Výzva k podání nabídek na řešení výzkumného projektu – mimořádný termín leden 2020

Lesy České republiky, s. p. vyhlašují výzvu k podání nabídek na řešení výzkumného projektu. Podrobná specifikace a požadavky na řešení výzkumného projektu jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách. Výzva k podání nabídek příloha č. 1 – Téma na výzkumný projekt příloha č. 2 – Vzor smlouvy příloha č. 3 – Formulář pro předkládání nabídek…