Vyhlášené soutěže

Soutěž (předkládání nabídek) k řešení výzkumných projektů na konkrétní stanovená témata je vypisována zpravidla dvakrát ročně (do konce dubna a října), může však být v případě potřeby urychleného řešení vypsána i v mimořádném termínu.

Pravidla pro účastníky soutěže jsou uvedena ve zveřejněné výzvě. Její přílohou je Přehled témat. Formulář pro předkládání nabídek a Vzor smlouvy o dílo na řešení projektu.

Rozhodnutí zadavatele o výběru projektů a řešitelů je uvedeno po ukončení soutěže pod odkazem Výsledek výběrového řízení.

Soutěž – jarní termín 2017

Datum výzvy: 28.04.2017 Datum ukončení soutěže: 31.05.2017

Lesy České republiky, s. p. vyhlašují výzvu na podání nabídky na řešení výzkumného projektu. Vlastní znění výzvy a ve výzvě uváděné dokumenty (vyhlášená témata pro výzkumná řešení, formulář pro podání nabídky) jsou uvedeny na této stránce v prvním odstavci jako dokumenty ke stažení. Vzor smlouvy a Vzor čestného prohlášení jsou uvedeny ve druhém odstavci jako dokumenty…

28.04.2017 Celá soutěž