Vyhlášené soutěže

Soutěž (předkládání nabídek) k řešení výzkumných projektů na konkrétní stanovená témata je vypisována zpravidla dvakrát ročně (do konce dubna a října), může však být v případě potřeby urychleného řešení vypsána i v mimořádném termínu.


Pravidla pro účastníky soutěže jsou uvedena ve zveřejněné výzvě. Její přílohou je Přehled témat. Formulář pro předkládání nabídek a Vzor smlouvy o dílo na řešení projektu.


Rozhodnutí zadavatele o výběru projektů a řešitelů je uvedeno po ukončení soutěže pod odkazem Výsledek výběrového řízení.


 

K dispozici nejsou žádné příspěvky...