Albertovec

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LS Opava
Název honitby:Albertovec
Kód ÚHÚL:CZ8113211201
Druh honitby:pronajatá
Typ honitby:Volná + bažantnice
Výměra:809 ha

Poznámky a přílohy:

Základní informace k výběrovému řízení

Místo doručení nabídek:
KŘ Frýdek Místek, Nádražní 2811, Frýdek Místek

Doručení nabídek do:
24. 4. 2013, 8:00

Místo konání otevírání obálek:
KŘ Frýdek Místek, Nádražní 2811, Frýdek Místek

Ve dne:
24. 4. 2013, 12:30

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
80 867 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Kontaktní osoba:
Ing. František Musil, Musil.ls106@lesycr.cz, 724523106

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
Opavská lesní, a.s., Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha 1

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
80 867 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy