Březina

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LS Svitavy
Název honitby:Březina
Kód ÚHÚL:CZ5308206010
Druh honitby:pronajatá
Typ honitby:Volná
Výměra:655 ha

Poznámky a přílohy:

Základní informace k výběrovému řízení

Místo doručení nabídek:
KŘ Choceň,Pernerova 75,Choceň

Doručení nabídek do:
26. 3. 2013, 8:00

Místo konání otevírání obálek:
KŘ Choceň,Pernerova 75,Choceň

Ve dne:
26. 3. 2013, 8:30

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
178 387 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Kontaktní osoba:
Ing.Radislav Koráb,724523163.korab.ls161@lesycr.cz

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
Antonín Karas, K Šajaru 525, 739 34 Šenov

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
178 387 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy