Buchar

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LS Klatovy
Název honitby:Buchar
Kód ÚHÚL:CZ3205206005
Druh honitby:pronajatá
Typ honitby:Volná
Výměra:1 584 ha

Poznámky a přílohy:

Základní informace k výběrovému řízení

Místo doručení nabídek:
Lesy ČR, s.p., KŘ Plzeň, Sukova 40, 301 00

Doručení nabídek do:
27. 3. 2013, 8:00

Místo konání otevírání obálek:
Lesy ČR, s.p., KŘ Plzeň, Sukova 40, 301 00

Ve dne:
27. 3. 2013, 9:00

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
313 921 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Kontaktní osoba:
Ing. Libor Hanzlík, LS Klatovy, tel. 956 220 111

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
Štěpán Bečvář, Klatovská 515/169, 321 03 Plzeň

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
351 000 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy