Černá Nisa

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LS Jablonec nad Nisou
Název honitby:Černá Nisa
Kód ÚHÚL:CZ5103209308
Druh honitby:pronajatá
Typ honitby:Volná
Výměra:1 889 ha

Poznámky a přílohy:

Základní informace k výběrovému řízení

Místo doručení nabídek:
KŘ Liberec, Sokolská 1383/37, Liberec I - Staré Město

Doručení nabídek do:
17. 8. 2015, 8:00

Místo konání otevírání obálek:
KŘ Liberec, Sokolská 1383/37, Liberec I - Staré Město

Ve dne:
17. 8. 2015, 8:30

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
344 000 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Kontaktní osoba:
Ing. Michal Hovorka 724 523 247, hovorka.ls247@lesycr.cz

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
LG-Dinex, spol. s.r.o., Příbramské náměstí 509/4, 460 01 Liberec 4

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
344 000 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy