Dešov – Nové Syrovice

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LS Znojmo
Název honitby:Dešov – Nové Syrovice
Kód ÚHÚL:CZ6106202021
Druh honitby:pronajatá
Typ honitby:Volná
Výměra:1 039 ha

Poznámky a přílohy:

Z původní výměry 1044,80 ha ubylo 5,44 ha, které byly prohlášeny rozhodnutím KrÚ Kraje Vysočina za nehonební


Přílohy ke stažení:

CZ6106202021_priloha-c-3-zakres.pdf
CZ6106202021_priloha-c-3-uznani-norm-stavy-popis-hranicnehon-poz.pdf
CZ6106202021_desov-zakladni-informace-k-vyberovemu-rizeni.doc
CZ6106202021_priloha-c-2-myslivecky-zamer-149575-desov-nove-syrovice.xlsx

Základní informace k výběrovému řízení

Místo doručení nabídek:
KŘ Brno, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Doručení nabídek do:
20. 2. 2020, 8:00

Místo konání otevírání obálek:
KŘ Brno, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Ve dne:
20. 2. 2020, 10:30

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
450 000 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Kontaktní osoba:
Lukášek Václav Ing., vaclav.lukasek@lesycr.cz, 602586149

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
Roman Sedmík, nar. 24.4.1970

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
522 250 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy