Dobřeň

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LS Brandýs nad Labem
Název honitby:Dobřeň
Kód ÚHÚL:CZ2114206027
Druh honitby:pronajatá
Typ honitby:Volná
Výměra:990 ha

Poznámky a přílohy:

Vzhledem k probíhající změně vlastnictví pozemků může dojít během platnosti smlouvy ke změně držitele honitby


Přílohy ke stažení:

CZ2114206027_176011-dobren-zakl-informace.pdf
CZ2114206027_176011-dobren-rozhodnuti.pdf
CZ2114206027_priloha-c-2-myslivecky-zamer-176011--dobren.xlsx

Základní informace k výběrovému řízení

Místo doručení nabídek:
KŘ Liberec, Sokolská 1383, 460 01 Liberec 1

Doručení nabídek do:
4. 11. 2020, 8:00

Místo konání otevírání obálek:
KŘ Liberec, Sokolská 1383, 460 01 Liberec 1

Ve dne:
4. 11. 2020, 8:30

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
370 000 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Kontaktní osoba:
Žára Zdeněk Ing., Zdenek.Zara@lesycr.cz, 724523176

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
Near Forest s.r.o.

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
620 000 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy