Haldy

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LZ Kladská
Název honitby:Haldy
Kód ÚHÚL:CZ3215206101
Druh honitby:pronajatá
Typ honitby:Volná
Výměra:668 ha

Poznámky a přílohy:

Základní informace k výběrovému řízení

Místo doručení nabídek:
KŘ Karlovy Vary, Krušnohorská 7, 360 10 Karlovy Vary

Doručení nabídek do:
30. 5. 2017, 8:00

Místo konání otevírání obálek:
KŘ Karlovy Vary, Krušnohorská 7, 360 10 Karlovy Vary

Ve dne:
30. 5. 2017, 10:00

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
184 428 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Kontaktní osoba:
Ing. L. Jüthner, tel. 956 223 111, ls223@lesycr.cz

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
VIP DORMIN, s. r. o.

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
419 100 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy