Hynčice

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LS Dvůr Králové
Název honitby:Hynčice
Kód ÚHÚL:CZ5201202060
Druh honitby:pronajatá
Typ honitby:Volná
Výměra:569 ha

Základní informace k výběrovému řízení

Místo doručení nabídek:
OŘ východní Čechy, Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové, Hradec Králové

Osobní podání:
Osobní podání nabídky je možné v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hodin na podatelně OŘ východní Čechy, Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové, Hradec Králové

Doručení nabídek do:
14. 7. 2021, 13:30

Místo konání otevírání obálek:
OŘ východní Čechy, Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové, Hradec Králové

Ve dne:
14. 7. 2021, 14:00

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
145 000 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Kontaktní osoba:
Draštík Pavel Ing., Pavel.Drastik@lesycr.cz, 731137684

Adresa, na níž je možno vyžádat podklady:
LS Dvůr Králové, 28.října 787, 544 01 Dvůr Králové n. L

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
Milan Čtvrtečka

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
175 000 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy