Kámen

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LS Kraslice
Název honitby:Kámen
Kód ÚHÚL:CZ4104206003
Druh honitby:pronajatá
Typ honitby:Volná
Výměra:791 ha

Poznámky a přílohy:

Základní informace k výběrovému řízení

Místo doručení nabídek:
KŘ Karlovy Vary, Krušnohorská 7, 360 10 Karlovy Vary

Doručení nabídek do:
18. 10. 2016, 8:00

Místo konání otevírání obálek:
KŘ Karlovy Vary, Krušnohorská 7, 360 10 Karlovy Vary

Ve dne:
18. 10. 2016, 9:00

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
160 573 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Kontaktní osoba:
Ing. A. Fous, LS Kraslice, tel. 956 229 101, alexandr.fous@lesycr.cz

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
Zdeněk Pelc

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
160 573 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy