Karlova Hora

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LS Jeseník
Název honitby:Karlova Hora
Kód ÚHÚL:CZ8114206106
Druh honitby:pronajatá
Typ honitby:Volná
Výměra:1 086 ha

Poznámky a přílohy:

Základní informace k výběrovému řízení

Místo doručení nabídek:
KŘ Frýdek Místek, Nádražní 2811, Frýdek Místek

Doručení nabídek do:
25. 6. 2013, 8:00

Místo konání otevírání obálek:
KŘ Frýdek Místek, Nádražní 2811, Frýdek Místek

Ve dne:
25. 6. 2013, 10:00

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
144 709 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Kontaktní osoba:
Ing. Vítězslav Závodný , Zavodny.ls101@lesycr.cz, 724523101

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
MUDr. Leopold Sedláček, Ježník 1818, Krnov

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
146 000 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy