Klepáč

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LS Hanušovice
Název honitby:Klepáč
Kód ÚHÚL:CZ5305210003
Druh honitby:pronajatá
Typ honitby:Volná
Výměra:967 ha

Poznámky a přílohy:

Specifika honitby mající vlic na myslivecké hospodaření: výkon práva myslivosti na části honitby v NPR Kralický Sněžník na základě souhasu orgánu ochrany přírody dle § 30 zákona č. 114/92 Sb.

Základní informace k výběrovému řízení

Místo doručení nabídek:
LČR, s.p. KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Doručení nabídek do:
16. 5. 2013, 8:00

Místo konání otevírání obálek:
LČR, s.p. KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Ve dne:
16. 5. 2013, 13:30

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
80 251 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Kontaktní osoba:
Ing. Jiří Eichler, lesní správce; tel: 724523741, eichler.ls124@lesycr.cz

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
Myslivecké sdružení "Malý Sněžník" Hanušovice;se sídlem: Hanušovice, Příčná 475, PSČ: 788 33;IČ: 48005801

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
101 000 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy