Klokočka-Lovotín

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LS Ještěd
Název honitby:Klokočka-Lovotín
Kód ÚHÚL:CZ2115209057
Druh honitby:pronajatá
Typ honitby:Volná
Výměra:507 ha

Poznámky a přílohy:

Základní informace k výběrovému řízení

Místo doručení nabídek:
KŘ Liberec, Sokolská 1383/37, Liberec

Doručení nabídek do:
20. 5. 2015, 8:00

Místo konání otevírání obálek:
KŘ Liberec, Sokolská 1383/37, Liberec

Ve dne:
20. 5. 2015, 10:00

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
200 000 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Kontaktní osoba:
Josef Rákosník 724 523 246, rakosnik.ls246@lesycr.cz

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
Ing. Josef Zeman

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
231 000 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy