Základní informace k výběrovému řízení

Místo doručení nabídek:
KŘ Frýdek-Místek, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Doručení nabídek do:
10. 7. 2019, 8:00

Místo konání otevírání obálek:
KŘ Frýdek-Místek, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Ve dne:
10. 7. 2019, 9:30

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
274 031 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Kontaktní osoba:
Gajdušek Oldřich Ing., oldrich.gajdusek@lesycr.cz, 724523616

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
Miroslav Ščerba, Úzká 351, 737 01 Český Těšín

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
275 300 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy