Krakovec-Nové Pole

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LS Černá Hora
Název honitby:Krakovec-Nové Pole
Kód ÚHÚL:CZ7105206018
Druh honitby:pronajatá
Typ honitby:Volná
Výměra:846 ha

Poznámky a přílohy:

Základní informace k výběrovému řízení

Místo doručení nabídek:
LČR, s.p. KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Doručení nabídek do:
5. 11. 2013, 8:00

Místo konání otevírání obálek:
LČR, s.p. KŘ Šumperk, Potoční 22, 797 01 Šumperk

Ve dne:
5. 11. 2013, 8:30

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
150 394 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Kontaktní osoba:
Ing. Oldřich Bárta, lesní správce, tel.: 724523131, e-mail:Barta.ls131@lesycr.cz

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
RNDr. Jiří Zbořil, Rybníček 40/15; 784 01 Litovel

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
151 000 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy