Křižánky LČR

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LS Choceň
Název honitby:Křižánky LČR
Kód ÚHÚL:CZ6108210011
Druh honitby:pronajatá
Typ honitby:Volná
Výměra:905 ha

Poznámky a přílohy:

Základní informace k výběrovému řízení

Místo doručení nabídek:
KŘ Choceň,Pernerova 75,Choceň

Doručení nabídek do:
26. 3. 2013, 8:00

Místo konání otevírání obálek:
KŘ Choceň,Pernerova 75,Choceň

Ve dne:
26. 3. 2013, 11:30

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
45 250 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Kontaktní osoba:
Ing.Kamil Beznoska,tel. 724524031,beznoska.ls164@lesycr.cz

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
MS Křižánky - Březiny, Křižánky 143, 592 02

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
100 200 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy