LČR Tabarky

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LS Buchlovice
Název honitby:LČR Tabarky
Kód ÚHÚL:CZ7203210044
Druh honitby:pronajatá
Typ honitby:Volná
Výměra:870 ha

Poznámky a přílohy:

Datum uzavření smlouvy: 12.6.2017

Základní informace k výběrovému řízení

Místo doručení nabídek:
Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín

Doručení nabídek do:
29. 5. 2017, 8:00

Místo konání otevírání obálek:
Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín

Ve dne:
29. 5. 2017, 8:30

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
502 860 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Kontaktní osoba:
Lesní správce LS Buchlovice, Ing. Ladislav Karásek, mob. 724 523 852, email: ladislav.karasek@lesycr.cz

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
PRAMEN CENTRUM, s.r.o. Dukelská 526, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČO: 28610113

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
504 600 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy