LČR – Troubky

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LS Bučovice
Název honitby:LČR – Troubky
Kód ÚHÚL:CZ7109210031
Druh honitby:pronajatá
Typ honitby:Volná
Výměra:1 119 ha

Poznámky a přílohy:

Základní informace k výběrovému řízení

Místo doručení nabídek:
KŘ Šumperk, Potoční 22, Šumperk, PSČ: 787 01

Doručení nabídek do:
25. 4. 2013, 8:00

Místo konání otevírání obálek:
KŘ Šumperk, Potoční 22, Šumperk, PSČ: 787 01

Ve dne:
25. 4. 2013, 15:30

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
198 825 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Kontaktní osoba:
Ing. Oldřich Bárta, tel: 724523131, Barta.ls131@lesycr.cz

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
Myslivecké sdružení Mezivodí, sídlo: Troubky nad Bečvou, PSČ 75102; IČ : 64601552

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
330 000 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy