Lopeník LČR

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LS Luhačovice
Název honitby:Lopeník LČR
Kód ÚHÚL:CZ7208209089
Druh honitby:pronajatá
Typ honitby:Volná
Výměra:562 ha

Poznámky a přílohy:

Základní informace k výběrovému řízení

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
146 649 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
PALESO s.r.o.,Lhotská 772, Ostrožská Nová Ves 687 22,IČO: 29276276

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
226 000 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy