Malá Strana

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LS Rychnov nad Kněžnou
Název honitby:Malá Strana
Kód ÚHÚL:CZ5213209086
Druh honitby:pronajatá
Typ honitby:Volná
Výměra:834 ha

Poznámky a přílohy:

Základní informace k výběrovému řízení

Místo doručení nabídek:
KŘ Hradec Králové, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Doručení nabídek do:
14. 5. 2012, 9:00

Místo konání otevírání obálek:
KŘ Hradec Králové, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Ve dne:
14. 5. 2012, 9:30

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
142 000 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Kontaktní osoba:
Ing. Jiří Mička, LS Rychnov nad Kněžnou, tel. 724 524 279

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
Matrix a.s.Třebešov 1516 01 Rychnov and Kněžnou

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
170 000 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy