Medvědí Hřbet

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LS Janovice
Název honitby:Medvědí Hřbet
Kód ÚHÚL:CZ7111206041
Druh honitby:pronajatá
Typ honitby:Volná
Výměra:1 692 ha

Poznámky a přílohy:

Specifika honitby mající vliv na myslivecké hospodaření: NPR Praděd; Lyžařský areál ČHS; sezónní strojová údržba lyžařských běžeckých tras na části lesní dopravní sítě. .


Přílohy ke stažení:

CZ7111206041_priloha-c-3-myslivecky-zamer-123002-medvedi-hrbet.xlsx
CZ7111206041_123002-informace-pro-zajemce-o-najem-honitby-final.doc
CZ7111206041_pravidla-vr-2019.doc
CZ7111206041_medvedihrbet-mapa.pdf
CZ7111206041_rozhodnuti-meu-2003-123002-medvedi-hrbet.pdf

Základní informace k výběrovému řízení

Místo doručení nabídek:
KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Doručení nabídek do:
24. 4. 2019, 8:00

Místo konání otevírání obálek:
KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Ve dne:
24. 4. 2019, 10:00

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
572 080 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Kontaktní osoba:
Dvořák Ján Ing., jan.dvorak@lesycr.cz, 724523695

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
Martin Sněhota, Bohuslavice

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
572 080 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy