Mstěnice

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LS Třebíč
Název honitby:Mstěnice
Kód ÚHÚL:CZ6113209058
Druh honitby:pronajatá
Typ honitby:Volná
Výměra:976 ha

Základní informace k výběrovému řízení

Místo doručení nabídek:
KŘ Brno, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Doručení nabídek do:
28. 2. 2020, 8:00

Místo konání otevírání obálek:
KŘ Brno, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Ve dne:
28. 2. 2020, 10:30

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
514 000 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Kontaktní osoba:
Rusek Aleš Ing., ales.rusek@lesycr.cz, 724523157

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
BauStav, spol. sr.o.

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
514 000 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy