Základní informace k výběrovému řízení

Místo doručení nabídek:
Generální ředitelství Lesů České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08

Doručení nabídek do:
13. 5. 2020, 8:00

Místo konání otevírání obálek:
Generální ředitelství Lesů České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08

Ve dne:
13. 5. 2020, 9:00

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
720 000 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Kontaktní osoba:
Kilb Aleš Ing., Ales.Kilb@lesycr.cz, 724524886

Výsledek výběrového řízení

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy