Obora Kuřim

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LS Černá Hora
Název honitby:Obora Kuřim
Kód ÚHÚL:CZ6203206012
Druh honitby:pronajatá
Typ honitby:Obora
Výměra:556 ha

Poznámky a přílohy:

Smlouva uzavřena dne: 27.6.2017

Základní informace k výběrovému řízení

Místo doručení nabídek:
Lesy České republiky, s. p., KŘ Brno, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Doručení nabídek do:
31. 5. 2017, 8:00

Místo konání otevírání obálek:
Lesy České republiky, s. p., KŘ Brno, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Ve dne:
31. 5. 2017, 9:00

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
607 473 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Kontaktní osoba:
Ing.Petra Zavřelová, LČR, s.p., U Selkova 548, 679 21 Černá Hora, info: prac.dny 8-14 hod. T: 956 144 101

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
Ing. Luděk Šebesta, Na Chmelnici 1111/14, 696 04 Svatobořice

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
910 000 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy