Obora Švadlenka

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LZ Konopiště
Název honitby:Obora Švadlenka
Číslo honitby:187006
Druh honitby:Obora
Typ honitby:pronajatá
Výměra:143 ha

Poznámky a přílohy:

Účinnost smlouvy je od 1.1.2015 Dle čl. Xa smlouvy požaduje pronajímatel od nájemce běžnou údržbu a opravy pronajatého movitého a nemovitého majetku (Příloha č.3 smlouvy) včetně oplocení obory ve výši 20 000,- Kč bez DPH/rok na náklady nájemce.

Doručení obálek

Místo doručení:
Krajské ředitelství Brandýs n.L., Nábřeží 120, 250 01 Brandýs n.

Doručení do:
16. 12. 2014, 8:00

Otevírání obálek

Místo konání:
KŘ Brandýs n.L., Nábřeží 120, 250 01 Brandýs n.L.

Ve dne: 16. 12. 2014, 8:30

Výše kauce pro VŘ:
118 744 Kč

Kontaktní osoba:
LS Kácov,Ing.Znamenáček, 956 187 101,724 523 187, znamenacek.ls187@lesycr.cz

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
Consorcium HKR s.r.o.

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
118 746 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy