Oldřichov

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LS Frýdlant v Čechách
Název honitby:Oldřichov
Kód ÚHÚL:CZ5102206224
Druh honitby:pronajatá
Typ honitby:Volná
Výměra:1 463 ha

Základní informace k výběrovému řízení

Místo doručení nabídek:
KŘ Liberec, Sokolská 1383, 460 01 Liberec 1

Doručení nabídek do:
24. 4. 2019, 8:00

Místo konání otevírání obálek:
KŘ Liberec, Sokolská 1383, 460 01 Liberec 1

Ve dne:
25. 4. 2019, 11:00

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
308 000 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Kontaktní osoba:
Vacek Václav Ing., vaclav.vacek@lesycr.cz, 724523249

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
Josef Krišal, Březová 1304, 46401 Frýdlant v Čechách

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
380 000 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy