Základní informace k výběrovému řízení

Místo doručení nabídek:
KŘ Jihlava, Lidická kolonie 39, 586 01 Jihlava

Doručení nabídek do:
29. 8. 2019, 8:00

Místo konání otevírání obálek:
KŘ Jihlava, Lidická kolonie 39, 586 01 Jihlava

Ve dne:
29. 8. 2019, 9:00

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
100 000 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Kontaktní osoba:
Moravec Jaroslav Ing., Jaroslav.Moravec@lesycr.cz, 604211045

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
JIPOSTAV, spol. s r.o.

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
240 000 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy