Základní informace k výběrovému řízení

Místo doručení nabídek:
KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Doručení nabídek do:
28. 8. 2019, 8:00

Místo konání otevírání obálek:
KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Ve dne:
28. 8. 2019, 9:00

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
220 000 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Kontaktní osoba:
Folta Svatopluk Ing., Svatopluk.Folta@lesycr.cz, 724523102

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
Farma Dobřečov s.r.o. IČ 278 49 341 , Dobřečov 33, Horní Město, PSČ 793 44

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
221 500 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy