Pec

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LS Janovice
Název honitby:Pec
Kód ÚHÚL:CZ7111209044
Druh honitby:pronajatá
Typ honitby:Volná
Výměra:1 796 ha

Poznámky a přílohy:

Specifika honitby mající vliv na myslivecké hospodaření: část honitby v NPR Rašeliniště – Skřítek, v NPR mysl. hospodaření dle souhlasu orgánu ochrany přírody (§30 zákona 114/92Sb.). Sezónní strojová údržba lyžařských běžeckých tras na části lesní dopravní sítě v honitbě..

Základní informace k výběrovému řízení

Místo doručení nabídek:
LČR, s.p. KŘ Šumperk, Potoční 22, Šumperk, PSČ: 78701

Doručení nabídek do:
25. 6. 2013, 8:00

Místo konání otevírání obálek:
LČR, s.p. KŘ Šumperk, Potoční 22, Šumperk, PSČ: 78701

Ve dne:
25. 6. 2013, 9:30

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
540 000 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Kontaktní osoba:
Ing. Pavel Jonák, PhD., lesní správce; tel: 724523014; jonak.ls123@lesycr.cz

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
AGRO-Měřín, a.s.Zarybník 516, Měřín, PSČ 594 42,IČ: 49434179

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
545 000 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy