Pežgovský les

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LS Jablunkov
Název honitby:Pežgovský les
Kód ÚHÚL:CZ8108210000
Druh honitby:pronajatá
Typ honitby:Volná
Výměra:594 ha

Poznámky a přílohy:

Základní informace k výběrovému řízení

Místo doručení nabídek:
KŘ Frýdek - Místek, Nádražní 2811, F - M, podatelna č.11

Doručení nabídek do:
21. 10. 2016, 8:00

Místo konání otevírání obálek:
KŘ Frýdek - Místek, Nádražní 2811, F - M, zasedací místnost č.16

Ve dne:
21. 10. 2016, 9:00

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
29 650 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Honsa, lesní správce, 724 523 109, honsa.ls109@lesycr.cz

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
STAVO - ČESTAV, s.r.o.Jarošova 853/31, Šumbark736 01 HavířovIČ 64085236

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
81 000 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy