Porážky LČR

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LS Luhačovice
Název honitby:Porážky LČR
Kód ÚHÚL:CZ7208210059
Druh honitby:pronajatá
Typ honitby:Volná
Výměra:611 ha

Poznámky a přílohy:

Kontaktní osoba pro výdej dokumentace: Eliška Marková, tel.: 956137105, Markova.ls137@lesycr.cz

Základní informace k výběrovému řízení

Místo doručení nabídek:
Krajské ředitelství Brno - podatelna, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Doručení nabídek do:
5. 6. 2013, 8:00

Místo konání otevírání obálek:
Krajské ředitelství Brno, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Ve dne:
5. 6. 2013, 9:15

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
295 000 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Kontaktní osoba:
Ing. Vojtěch Fučík, tel.: 956916312, mob. 724623894, fucik.oi16@lesycr.cz

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
MS Rovná hora o.s.

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
350 000 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy