Pozořice – les

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LS Bučovice
Název honitby:Pozořice – les
Kód ÚHÚL:CZ6216210029
Druh honitby:pronajatá
Typ honitby:Volná
Výměra:577 ha

Poznámky a přílohy:

Základní informace k výběrovému řízení

Místo doručení nabídek:
Krajské ředitelství Brno, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Doručení nabídek do:
15. 12. 2016, 8:00

Místo konání otevírání obálek:
Krajské ředitelství Brno, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Ve dne:
15. 12. 2016, 9:00

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
145 000 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Kontaktní osoba:
Karel Holubář, tel.: 724 523 880, e-mail: holubar.ls141@lesycr.cz

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
Ing. Pavel Míšek, Bystrc 796, 635 00 Brno,IČ: 42583497

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
190 000 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy