Praděd

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LS Janovice
Název honitby:Praděd
Kód ÚHÚL:CZ8120808029
Druh honitby:pronajatá
Typ honitby:Volná
Výměra:998 ha

Poznámky a přílohy:

Specifika mysl. hospodaření v honitbě: NPR Praděd; NATURA 2000: EVL Praděd; Ptačí oblast Jeseníky; 500 ha 1. zóna CHKO Jeseníky. Turistický ruch: Bílá Opava, Praděd, lyžařský areál Ovčárna, lyžařské běžecké stopy. Omezená terénní dostupnost části honitby. V honitbě přezimovací objekt pro jelení zvěř


Přílohy ke stažení:

CZ8120808029_priloha-c-2-myslivecky-zamer-2021-praded.xlsx
CZ8120808029_102102--praded-mapa-hranic.pdf
CZ8120808029_102102-praded-rozhodnuti-ssm.pdf

Základní informace k výběrovému řízení

Místo doručení nabídek:
OŘ severní Morava, Pikartská 2128/52, 710 00 Slezská Ostrava, Ostrava

Osobní podání:
Osobní podání nabídky je možné v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hodin na podatelně OŘ severní Morava, Pikartská 2128/52, 710 00 Slezská Ostrava, Ostrava

Doručení nabídek do:
28. 4. 2021, 8:00

Místo konání otevírání obálek:
OŘ severní Morava, Pikartská 2128/52, 710 00 Slezská Ostrava, Ostrava

Ve dne:
28. 4. 2021, 10:00

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
380 000 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Kontaktní osoba:
Koždoň Pavel Ing., Pavel.Kozdon@lesycr.cz, 724523104

Adresa, na níž je možno vyžádat podklady:
LS Janovice, Zámek 12/2, 793 42 Janovice

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
Silesia Venator s.r.o., Dobrovského 874/29 Přívoz, 702 00 Ostrava; IČ 09954368

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
415 000 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy