Revír Černíny

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LZ Konopiště
Název honitby:Revír Černíny
Kód ÚHÚL:CZ2112206028
Druh honitby:pronajatá
Typ honitby:Volná
Výměra:805 ha

Základní informace k výběrovému řízení

Místo doručení nabídek:
LZ Konopiště, Konopiště 12, 256 01 Benešov u Prahy

Osobní podání:
Osobní podání nabídky je možné v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hodin na podatelně LZ Konopiště, Konopiště 12, 256 01 Benešov u Prahy

Doručení nabídek do:
28. 4. 2021, 7:30

Místo konání otevírání obálek:
LZ Konopiště, Konopiště 12, 256 01 Benešov u Prahy

Ve dne:
28. 4. 2021, 8:30

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
470 000 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Kontaktní osoba:
Hlaváček Václav, vaclav.hlavacek@lesycr.cz, 724 523 358

Adresa, na níž je možno vyžádat podklady:
LZ Konopiště, Konopiště 12, 256 01 Benešov u Prahy

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
Bohemialov s.r.o

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
531 900 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy