Starý Brunst

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LS Železná Ruda
Název honitby:Starý Brunst
Kód ÚHÚL:CZ3205206045
Druh honitby:pronajatá
Typ honitby:Volná
Výměra:1 069 ha

Poznámky a přílohy:

Opční právo původnímu nájemci přiznáno


Přílohy ke stažení:

CZ3205206045_mapa-po-zmene.pdf
CZ3205206045_uznani-honitby.pdf
CZ3205206045_priloha-c-2-myslivecky-zamer-2022-stary-brunst.xlsx

Základní informace k výběrovému řízení

Místo doručení nabídek:
OŘ západní Čechy, Krušnohorská 7, 360 10 Karlovy Vary

Osobní podání:
Osobní podání nabídky je možné v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hodin na podatelně OŘ západní Čechy, Krušnohorská 7, 360 10 Karlovy Vary

Doručení nabídek do:
9. 3. 2022, 8:00

Místo konání otevírání obálek:
OŘ západní Čechy, Krušnohorská 7, 360 10 Karlovy Vary

Ve dne:
9. 3. 2022, 10:00

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
224 000 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Kontaktní osoba:
Najman Petr Ing., petr.najman@lesycr.cz, 724524652

Adresa, na níž je možno vyžádat podklady:
LS Železná Ruda, Šumavská 4, 340 04 Železná Ruda

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
Ing. Vladimír Beneš

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
224 000 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy