Starý Brunst

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LS Železná Ruda
Název honitby:Starý Brunst
Kód ÚHÚL:CZ3205206045
Druh honitby:pronajatá
Typ honitby:Volná
Výměra:1 069 ha

Poznámky a přílohy:

Základní informace k výběrovému řízení

Místo doručení nabídek:
LČR, s.p., podatelna KŘ Plzeň

Doručení nabídek do:
16. 5. 2012, 10:00

Místo konání otevírání obálek:
LČR, s.p., KŘ Plzeň

Ve dne:
16. 5. 2012, 10:30

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
150 000 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Kontaktní osoba:
Ing. Petr Najman, lesní správce LS Železná Ruda, č. tel. 376 326 320

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
Ing. Vladimír Beneš, Strážov 282, 340 21 Janovice nad Úhlavou

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
183 333 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy