Stříbrnice

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LS Hanušovice
Název honitby:Stříbrnice
Kód ÚHÚL:CZ7111209051
Druh honitby:pronajatá
Typ honitby:Volná
Výměra:1 910 ha

Poznámky a přílohy:

Specifika honitby mající vliv na myslivecké hospodaření: část honitby v NPR Kralický Sněžník; v NPR mysl. hospodaření dle souhlasu orgánu ochrany přírody (§ 30 zákona 114/92 Sb.). Sezónní strojová údržba lyžařských běžeckých tras na části lesní dopravní sítě v honitbě.

Základní informace k výběrovému řízení

Místo doručení nabídek:
LČR, s.p. KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Doručení nabídek do:
5. 6. 2013, 8:00

Místo konání otevírání obálek:
LČR, s.p. KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Ve dne:
5. 6. 2013, 13:00

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
525 499 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Kontaktní osoba:
Ing. Jiří Eichler, lesní správce; tel: 724523741; eichler.ls124@lesycr.cz

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
Úsovsko, a.s.,Klopina 33, Úsov, PSČ: 789 73,IČ: 60793015Pozn: účinnost nájemní smlouvy od 14. 8. 2013

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
825 200 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy