Těchlovice

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LS Děčín
Název honitby:Těchlovice
Kód ÚHÚL:CZ4202209048
Druh honitby:pronajatá
Typ honitby:Volná
Výměra:1 227 ha

Základní informace k výběrovému řízení

Místo doručení nabídek:
OŘ severní Čechy, Dr.Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Osobní podání:
Osobní podání nabídky je možné v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hodin na podatelně OŘ severní Čechy, Dr.Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Doručení nabídek do:
2. 11. 2021, 8:00

Místo konání otevírání obálek:
OŘ severní Čechy, Dr.Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Ve dne:
2. 11. 2021, 10:00

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
400 000 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Kontaktní osoba:
Chvála Petr, Petr.Chvala@lesycr.cz, 725627415

Adresa, na níž je možno vyžádat podklady:
LS Děčín, Sládkova 2, 405 02 Děčín

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
Myslivost a lovectví, s.r.o.

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
654 000 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy