Tuchom

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LS Brandýs nad Labem
Název honitby:Tuchom
Kód ÚHÚL:CZ2118206070
Druh honitby:pronajatá
Typ honitby:Volná
Výměra:541 ha

Poznámky a přílohy:

Základní informace k výběrovému řízení

Místo doručení nabídek:
KŘ Brandýs n.L.KŘ Brandýs n.L., Nábřeží 120, 250 01 Brandýs n.L.

Doručení nabídek do:
21. 10. 2016, 8:00

Místo konání otevírání obálek:
KŘ Brandýs n.L.KŘ Brandýs n.L., Nábřeží 120, 250 01 Brandýs n.L.

Ve dne:
21. 10. 2016, 10:30

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
259 680 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Kontaktní osoba:
na LS Nymburk: Ing.Miroslav Němeček, 724 523 174,miroslav.nemecek@lesycr.cz

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
ANIMALS SHOPPING CZ s.r.o., Kolín

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
312 000 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy