Ucháč

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LS Janovice
Název honitby:Ucháč
Kód ÚHÚL:CZ7111209046
Druh honitby:pronajatá
Typ honitby:Volná
Výměra:1 141 ha

Poznámky a přílohy:

Specifika honitby mající vliv na myslivecké hospodaření: sezónní provoz lyžařského areálu Přemyslov, sezónní strojová údržba lyžařských běžeckých tras na části lesní dopravní sitě v honitbě

Základní informace k výběrovému řízení

Místo doručení nabídek:
LČR, s.p. KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Doručení nabídek do:
7. 8. 2013, 8:00

Místo konání otevírání obálek:
LČR, s.p. KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Ve dne:
7. 8. 2013, 9:00

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
210 000 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Kontaktní osoba:
Ing. Pavel Jonák, PhD., lesní správce; tel: 724523014; jonak.ls123@lesycr.cz

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
WINART s.r.o., Botanická 606/24, Veveří, 602 00 Brno;IČ 25560662

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
211 000 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy