Újezd u Chocně II

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LS Choceň
Název honitby:Újezd u Chocně II
Kód ÚHÚL:CZ5314206019
Druh honitby:pronajatá
Typ honitby:Volná
Výměra:538 ha

Poznámky a přílohy:

Základní informace k výběrovému řízení

Místo doručení nabídek:
KŘ Choceň, Pernerova 75, 565 01 Choceň

Doručení nabídek do:
24. 4. 2013, 8:00

Místo konání otevírání obálek:
KŘ Choceň, Pernerova 75, 565 01 Choceň

Ve dne:
24. 4. 2013, 12:00

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
86 024 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Kontaktní osoba:
Ing. Kamil Beznoska, tel. 724524031

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
ing. František Rozman, Býšť 126, 533 22 Býšť

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
295 000 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy