Velká Černoc LČR

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LS Žatec
Název honitby:Velká Černoc LČR
Kód ÚHÚL:CZ4216210022
Druh honitby:pronajatá
Typ honitby:Volná
Výměra:925 ha

Poznámky a přílohy:

Základní informace k výběrovému řízení

Místo doručení nabídek:
KŘ Teplice, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Doručení nabídek do:
24. 4. 2013, 8:00

Místo konání otevírání obálek:
KŘ Teplice, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Ve dne:
24. 4. 2013, 11:00

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
63 765 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Kontaktní osoba:
Ing. Rudolf Pipek, pipek.ls182@lesycr.cz, 724 523 182

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
MS Žatecký lesák, Velká Černoc

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
70 100 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy