Vnorovy LČR

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LS Buchlovice
Název honitby:Vnorovy LČR
Kód ÚHÚL:CZ6218209081
Druh honitby:pronajatá
Typ honitby:Volná + bažantnice
Výměra:620 ha

Základní informace k výběrovému řízení

Místo doručení nabídek:
KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín

Doručení nabídek do:
17. 4. 2019, 8:00

Místo konání otevírání obálek:
KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín

Ve dne:
17. 4. 2019, 10:30

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
312 766 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Kontaktní osoba:
Ondráček Karel Ing., karel.ondracek@lesycr.cz, 725980487

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
PETRA spol. s r.o.

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
350 000 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy