Vozka

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LS Janovice
Název honitby:Vozka
Kód ÚHÚL:CZ7111202048
Druh honitby:pronajatá
Typ honitby:Volná
Výměra:1 808 ha

Poznámky a přílohy:

Specifika mysl. hospodaření v honitbě: Vozka: CHKO Jeseníky, NATURA 2000 – Ptačí oblast Jeseníky ; turistický ruch: lyžařský areál Červenohorské sedlo, lyžařské běžecké trasy. Omezená terénní dostupnost části honitby.


Přílohy ke stažení:

CZ7111202048_123101-vozka-mapa-hranic.pdf
CZ7111202048_123101-vozka-rozhodnuti-ssm.pdf
CZ7111202048_priloha-c-2-myslivecky-zamer-2021-vozka.xlsx

Základní informace k výběrovému řízení

Místo doručení nabídek:
OŘ severní Morava, Pikartská 2128/52, 710 00 Slezská Ostrava, Ostrava

Osobní podání:
Osobní podání nabídky je možné v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hodin na podatelně OŘ severní Morava, Pikartská 2128/52, 710 00 Slezská Ostrava, Ostrava

Doručení nabídek do:
20. 5. 2021, 8:00

Místo konání otevírání obálek:
OŘ severní Morava, Pikartská 2128/52, 710 00 Slezská Ostrava, Ostrava

Ve dne:
20. 5. 2021, 9:30

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
397 000 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Kontaktní osoba:
Koždoň Pavel Ing., Pavel.Kozdon@lesycr.cz, 724523104

Adresa, na níž je možno vyžádat podklady:
LS Janovice, Zámek 12/2, 793 42 Janovice

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
KAMYS s.r.o.; IČ:03988953; Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
551 600 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy