Zálesí

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LS Jeseník
Název honitby:Zálesí
Kód ÚHÚL:CZ7102206103
Druh honitby:pronajatá
Typ honitby:Volná
Výměra:988 ha

Poznámky a přílohy:

Základní informace k výběrovému řízení

Místo doručení nabídek:
LČR, s.p. KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Doručení nabídek do:
16. 5. 2013, 8:00

Místo konání otevírání obálek:
LČR, s.p. KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Ve dne:
16. 5. 2013, 8:30

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
227 038 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Kontaktní osoba:
Ing. Jaroslav Komárek, lesńí správce, tel: 724523518, komarek.ls121@lesycr.cz

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
Ing. Milan Naswetter, Náměstí 69, Velký Újezd, PSČ 783 55

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
405 000 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy