Ždánov

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LS Železná Ruda
Název honitby:Ždánov
Kód ÚHÚL:CZ3214206030
Druh honitby:pronajatá
Typ honitby:Volná
Výměra:834 ha

Poznámky a přílohy:

Základní informace k výběrovému řízení

Místo doručení nabídek:
Lesy ČR, s.p., KŘ Plzeň, Sukova 40, 301 00

Doručení nabídek do:
28. 3. 2013, 8:00

Místo konání otevírání obálek:
Lesy ČR, s.p., KŘ Plzeň, Sukova 40, 301 00

Ve dne:
28. 3. 2013, 12:30

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
71 938 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Kontaktní osoba:
Ing. Petr Najman, LS Železná Ruda, tel. 956 209 111

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
Stanislav Valvoda, Petrovice u Sušice 72, 342 01 Sušice

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
261 779 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy