Žehrov Obora

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LS Ještěd
Název honitby:Žehrov Obora
Číslo honitby:174010
Druh honitby:Obora
Typ honitby:pronajatá
Výměra:299 ha

Poznámky a přílohy:

Dosavadní smlouva trvá do 30.6.2014. Dle čl. Xa smlouvy požaduje pronajímatel od nájemce běžnou údržbu a opravy pronajatého movitého a nemovitého majetku (Příloha č.3 smlouvy) včetně oplocení obory ve výši 120 000,- Kč bez DPH/rok na náklady nájemce.

Doručení obálek

Místo doručení:
KŘ Brandýs n.L., Nábřeží 120, 250 01 Brandýs n.L.

Doručení do:
21. 5. 2014, 8:00

Otevírání obálek

Místo konání:
KŘ Brandýs n.L., Nábřeží 120, 250 01 Brandýs n.L.

Ve dne: 21. 5. 2014, 8:30

Výše kauce pro VŘ:
315 350 Kč

Kontaktní osoba:
na LS Nymburk, Ing.Miroslav Němeček, 724 523 174, nemecek.ls174@lesycr.cz

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
TROL spol.s r.o. - účinnost smlouvy je od 1.7.2014

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
316 000 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy