Žehrov Obora

Stav VŘ:Ukončené
Organizační jednotka:LS Ještěd
Název honitby:Žehrov Obora
Kód ÚHÚL:CZ2116211014
Druh honitby:pronajatá
Typ honitby:Obora
Výměra:299 ha

Poznámky a přílohy:

Dosavadní smlouva trvá do 30.6.2014. Dle čl. Xa smlouvy požaduje pronajímatel od nájemce běžnou údržbu a opravy pronajatého movitého a nemovitého majetku (Příloha č.3 smlouvy) včetně oplocení obory ve výši 120 000,- Kč bez DPH/rok na náklady nájemce.

Základní informace k výběrovému řízení

Místo doručení nabídek:
KŘ Brandýs n.L., Nábřeží 120, 250 01 Brandýs n.L.

Doručení nabídek do:
21. 5. 2014, 8:00

Místo konání otevírání obálek:
KŘ Brandýs n.L., Nábřeží 120, 250 01 Brandýs n.L.

Ve dne:
21. 5. 2014, 8:30

Minimální výše nájemného a zároveň stanovená výše kauce pro výběrové řízení:
315 350 Kč

Kauce bude poskytnuta zájemcem formou převodu na účet Lesů České republiky, s.p., č.ú. 5039-26300511/0100. Zájemce je povinen vyplnit do variabilního symbolu desetimístné číslo kódu ÚHÚL honitby (bez CZ) uvedeného v těchto základních informacích a do specifického symbolu své identifikační číslo (IČO), nebo své datum narození bez teček ve tvaru „DDMMRRRR“ (tj. např. datum narození 5. 3. 1971 bude uvedeno ve tvaru „05031971“). Kauci nelze složit v hotovosti ani formou bankovní záruky, ale pouze převodem nebo vkladem na tento účet.

Kontaktní osoba:
na LS Nymburk, Ing.Miroslav Němeček, 724 523 174, nemecek.ls174@lesycr.cz

Výsledek výběrového řízení

Vítěz výběrového řízení:
TROL spol.s r.o. - účinnost smlouvy je od 1.7.2014

Výše ceny pronájmu za honitbu bez DPH:
316 000 Kč

Důležité informace k honitbám

Pravidla výběrového řízení Informace k tématu Často kladené dotazy