Seznam pověřených pěstitelů LČR

Ukončení smluv s pověřenými pěstiteli Lesů ČR

Seznam pověřených pěstitelů LČR

Aktuální dopady sucha a s ním spojené kůrovcové kalamity mají ve svém důsledku zvýšenou potřebu obnovy lesa a s ní související zvýšenou potřebu sadebního materiálu. Lesy ČR v minulosti uzavřely s některými pěstiteli sadebního materiálu Smlouvy o spolupráci při pěstování sadebního materiálu určeného pro lesy obhospodařované Lesy ČR. Uvedené smlouvy jsou deklaratorního charakteru, bez závazků na dodaná množství sadebního…

28.08.2019 Celý článek